Счетоводни услуги
Абонаментно счетоводство:
 • Текущо осчетоводяване съгласно Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти, изготвяне на данъчни декларации, осигуровки, оборотни ведомости, платежни документи и данни за НАП.
 • Изготвяне на ведомости за заплати и осигуровки.
  Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори.
 • Водене на складови наличности на стоки и материали.
 • Счетоводно отчитане на ДДС и подаване на ДДС декларация.
 • Консултации за прилагане на оптимална счетоводна политика и спазване на действащото данъчно законодателство, трудово-правни и осугурителни консултации.
 • Данъчна защита и участие при извършване на данъчни проверки.
 • Заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж в НАП на самоосигуряващите се лица.
 • Съставянвяне на годишни и междинни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация.

Годишно счетоводно приключване
 • Осчетоводяване и класифициране на счетоводните документи и съставяне на годишен финансов отчет и оборотна ведомост.
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация от правоспособен счетоводител.
 • Консултации по данъчното, трудовото и осигурително законодателство.
 • Данъчна защита.

Регистрация на фирма ЕТ, ЕООД, ООД.
Счетоводни консултации - еднократни или многократни.
© 2010 PPConsult.bg Всички права запазени. Валиден xHTML и CSS.
Начало | Услуги | Клиенти | Партньори | Контакти | Връзки | Карта на сайта